įlašinti

įlašinti
įlãšinti tr. K; SD400 įleisti lašų, įvarvinti: Marti įlãšino pieno į verėną J. Įlãšink man akin vaisto Š. | prk.: Ir pirmieji tulžies lašai jau įlašinti į Grėtės gyvenimo taurę I.Simon. | refl. tr. Š: Vaistus į vandenį įsilãšina ir geria Gr. \ lašinti; antlašinti; aplašinti; įlašinti; išlašinti; nulašinti; palašinti; pralašinti; prilašinti; sulašinti; užlašinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įlašinti — įlãšinti vksm. Įlãšinkite dvi̇̀dešimt lašų̃ gùdobelių ekstrãkto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antlašinti — antlãšinti (ž.) žr. užlašinti: Kaip tik keletą lašų antlašino, tuojau meška išgijo BM344. lašinti; antlašinti; aplašinti; įlašinti; išlašinti; nulašinti; palašinti; pralašinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplašinti — aplãšinti tr. K lašais apvarvinti: Lašais arba su taukais aplãšink duonos riekę J. [Virėjas] pagavo vištą, papjovė ją ir aplašino jos krauju karalienės drabužius J.Balč. | refl. Š: Nešdamas žvakę, apsilãšinau Skrd. lašinti; antlašinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlašinti — išlãšinti tr. 1. SD230, R, K lašais išleisti, išvarvinti: Išlãšink taukus, t. y. išvarvink J. Buvo tuščia kaip išlašintame bose rš. 2. suvartoti lašinant: Visą vaistą išlãšinau; išrašyk man, daktarėli, daugiau Š. | refl.: Greit išsilãšino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lašinti — lãšinti, ina, ino tr. K; R lašais varvinti: Kam lãšini taukus ant žemės, t. y. lašais pili J. Dangus iš vakarų nušvito, medžiai dar lašino vandenį Žem. Kraujus telašin ant altoriaus aplinkui BB3Moz1,11. ◊ ãšaras lãšinti Ls verkti. kraũją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulašinti — nulãšinti K 1. tr., intr. nuvarvinti: Ana nulãšino lašą alaus J. Lašinius, ant iešmo kepdamas, nulãšink J. | Koks čia lietus, nulašino kelis lašus Ėr. 2. tr. aplaistyti: Čia tarp kalnų kalnelių rangosi keliukai, takeliai, kurie daug sykių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palašinti — palãšinti tr. K; BB2Moz29,20 truputį lašais papilti: Ant švarios plokštelės palašink vandens rš. lašinti; antlašinti; aplašinti; įlašinti; išlašinti; nulašinti; palašinti; pralašinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralašinti — pralãšinti tr. 1. K leisti pralašėti kiaurai. 2. šiek tiek išlašinti: Nikodemas vėl įsigeidė sulos pralašinti rš. lašinti; antlašinti; aplašinti; įlašinti; išlašinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilašinti — prilãšinti tr. K leisti prilašėti, privarvinti: Iš šulinio, to, kur rinkelėj, ji vakar gal visą valandą pompavusi ir vos pusę kibiro teprilašinusi rš. Ten, palenkę bačkelę, prilašino ąsotėlį alaus J.Paukš. | refl. K. lašinti; antlašinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privarvinti — privar̃vinti tr. I, Rtr, NdŽ 1. D.Pošk, Varn caus. privarvėti 1. | refl. tr. DŽ1: Medį įkirtus smarkokai kirviu, galima prisivarvinti sulos rš. Su bitims ana užsiema, bačkas medaus prisivar̃vina Krš. 2. K, KŽ gerokai įlašinti, įvarvinti: Į medų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”